Uzgojni oblici voćaka

0
1182

-da ima čvrst skelet (kostur),
-da ima veliku rodnu – obrastajuću površinu,
-da što bolje koristi svjetlost, unutar prostora raspoloživog razmakom sadnje,
-da omogućava što veću proizvodnost rada, a osobito primjenu mehanizacije pomotehničkih i agrotehničkih zahvata,
-da se što lakše i jeftinije može oblikovati, tj. da ne zahtijeva skupu armaturu i mnogo ručne radne snage.
oblik1Obična piramida
Obična piramida je uzgojni oblik s provodnicom i tri (rjeđe četiri) glavne skeletne grane prvog reda, koje izbijaju u pršljenu ili na razmaku od 15 do 20 cm. Te su grane otklonjene od provodnice pod kutom od 45°. Na njima se na različitom razmaku (od 40 do 80 cm), ovisno o bujnosti sorte i podloge, razvode kosturne grane drugog reda (sekundarne skeletne grane), koje na sebi nose daljnje ogranke skeleta, s obrastajućim oblicima rodnih i nerodnih izbojaka. Na provodnici, koja za trećinu dužine prelazi glavne (primarne) skeletne grane, razvodi se slobodnim rasporedom više kraćih ogranaka. U obliku obične piramide mogu se uzgajati jabuke, kruške i šljive. Iako ima čvrst kostur, takav se uzgoj sve više izbjegava, jer ima manju ukupnu rodnu površinu.
oblik2Vretenasta piramida
Prikladniji je uzgojni oblik od obične i etažne piramide, jer je čvršća i ima bolji raspored kosturnih ili skeletnih grana na provodnici. Osnovne kosturne grane ili kosturne grane prvog reda razvode se spiralno na razmacima od 20 do 40 cm. Razmak razvođenja između kosturnih grana na provodnici usklađuje se ovisno o bujnosti sorte i podloge. Na kosturnim granama prvog reda razvode se kosturne grane drugog reda na razmak od 40 do 60 cm (ovisno o bujnosti). Idući od baze krošnje prema vrhu, sve je manja dužina kosturnih grana pa krošnja poprima oblik vretena. Ovaj uzgojni oblik ima dobru čvrstoću kosturnih grana i veliku rodnu (obrastajuću) površinu. Najčešće se primjenjuje u uzgoju jabuka, krušaka i šljiva.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.