LAN Poljoprivreda

0
584

lanPlodored: Lan ne podnosi monokulturu. Na istu površinu trebao bi doći svakih 6-7 godina. Najbolji predusjevi za lan su djeteline, kukuruz, krumpir, ozime žitarice, šećerna repa. Lan je dobar predusjev za ozime žitarice, krumpir, šećernu repu.

Obrada tla: Lan daje najbolje prinose kada se osnovna obrada tla izvede u ranu jesen za ozime i jare sorte. Dubina osnovne obrade tla, je oko 15-25 cm. U jesen se izvrši i gruba predsjetvena priprema tla, a finalna pred samu sjetvu ovisno o vremenu sjetve.

Gnojidba: Lan usvaja najviše hraniva u periodu buton – cvatnja. Za izgradnju 5000 kg/ha suhe tvari i sjemena lan iz tla iznese 50-75 kg N, 20-30 kg P2O5 i 55-90 kg K2O. Suvremena proizvodnja lana zasniva se prvenstveno na gnojidbi mineralnim gnojivima i to ovisno od predusjeva (20-45 kg/ha N, 40-90 kg/ha P2O5 i 45-90 kg/ha K2O). Preporučuje se davati i određene količine stajskog gnoja (do 15-20 t/ha). 2/3 NPK gnojiva unese se u tlo s osnovnom obradom ili predsjetvenom pripremom, a 1/3 u prihranjivanju pred početak intenzivnog porasta.

Sjetva: Za sjetvu lana potrebno je da je sjeme najmanje klijavo 90% i čistoće 99%. Lan je ozima i jara kultura. Sije se krajem rujna ili do polovice ožujka. Lan je uskoredna kultura. Razmak između redova za predivni lan iznosi 6-12 cm, a za uljni 30-45 cm. Dubina sjetve iznosi 1.5-3 cm. Za sjetvu je potrebno oko 100-160 kg/ha sjemena.

Njega: Primjenjuju se neke mjere njege (primjena herbicida; suzbijanje lanenog buhača).

Žetva: Lan za vlakno žanje se u ranoj žutoj zrelosti, za sjeme i kombinirani uzgoj u žutoj zrelosti, a za ulje u punoj zrelosti. Obavlja se jednofazna žetva kombajnima za lan koji čupaju biljke lana. Vlaga uskladištenog sjemena ne smije biti veća od 11-13%.

Komentiraj

Please enter your comment!
Upiši svoje ime ovdje