Novi pravilnik o provedbi kapitalnih investicija u poljoprivrdi

3
1011

farma krave

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik  o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu.

Razlika u odnosu na dosadašnji model je  što se prijave za dodjelu kapitalnih investicija ne podnose putem ministarstva, kao što je to do sada bilo, nego se prijave  podnose  na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Agencija. Natječajem se određuju rokovi, uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i udjeli potpore po pojedinom ulaganju u skladu s odredbama zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 83/09) i ovoga Pravilnika.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim web-stranicama Ministarstva poljoprivrede
(www.mps.hr).

Minimalna investicija je 150 000 kuna, a maksimalna 7.000.000,00 kuna. Agencija će također  provoditi kontrole o isplaćenim sredstvima kapitalnih ulaganja.


Zahtjevi za odobrenje  investicijske potpore kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu koji su  poslani prijašnjim načinom, neće biti  razmatrani  ukoliko je u međuvremenu stupio na snagu zakon novog Pravilnika.

Troškovi koji su prihvatljivi za potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi:

a) Kod kupovine uzgojno valjanih grla stoke prihvatljivi su troškovi kupnje stoke (uključujući troškove transporta) a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;

b) Kod kupovine novih strojeva i mehanizacije prihvatljivi su troškovi kupnje (uključujući troškove transporta), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;
c) Kod opremanja objekata i ugradnje opreme (u objekt ili vozila) prihvatljivi su troškovi kupnje nove opreme (uključujući troškove transporta i montaže/ugradnje), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;

d) Kod izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije građevinskih objekata prihvatljivi su troškovi:

– nabave novog građevinskog materijala ili gotovih montažnih elemenata (uključujući troškove transporta) sukladno građevinskom projektu, a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača, te troškovi priključaka (električna energija, voda, plin),
– troškovi izvođenja radova sukladno građevinskom projektu (uključujući pripremne, građevinske, instalaterske radove, troškove montaže na objektu ili troškove izvođenja radova na licu mjesta, te troškove transporta), a prema računima ili ugovorima za obavljene radove izdanih od dobavljača;

e) Kod podizanja nasada prihvatljivi su troškovi za podizanje voćnjaka i maslinika koji su površinom veći od 0,5 ha i za podizanje vinograda koji su površinom veći od 0,25 ha za: kupnju certificiranog sadnog materijala, gnojiva, ograde, armature, obrade tla, sadnje, postavljanja ograde i armature, analize tla, sustava za navodnjavanje, protugradnih mreža i sustava za zaštitu od mraza, postavljanja sustava za navodnjavanje, protugradnih sustava i sustava za zaštitu od mraza, te izgradnja akumulacija i kopanje bunara.

(2) Troškovi na računima ili ugovorima mogu biti izraženi u kunama ili stranoj valuti.

(3) Troškovi na računima ili ugovorima čija je vrijednost izražena u stranoj valuti, bit će preračunati u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan plaćanja troškova.

tag: poljoprivreda, kapitalna, ulaganja, investicije, pravilnik, sapard,ipard

3 KOMENTARI

  1. Zanimljiva odluka države: “Više nema novaca niti za one koji bi novac donosili ubrzo nakon investicije …” To je tako očito, uloži, napravi, ali potporu nećete vidjeti jer novaca nema, pa tako niti najtečaja za potporu onima koji su nešto napravili. Hrvati nemojte se razvijati, čekajte EZ da Vas kupe za sitan novac pa cete onda biti i sitna radna snaga.
    To je stvarnost.

  2. U ovom trenutku ne postoje državne potpore investicijama u pravcu okrupnjavanja parcela, izuzev mogućnosti da u budućnosti putem natječaja iz programa kapitalnih ulaganja za koje će načini, uvjeti i visina potpore biti definirana po objavi natječaja tako što bude stimulirano što je malo vjerovatno s obzirom na stanje državnog proračuna. Nažalost, do prve objave natječaja, korisniju informaciju Vam ne mogu proslijediti. Jedino što je poznato je da morate biti obveznik PDV-a da bi ostvarili status korisnika kapitalnog ulaganja u poljoprivredi.

  3. zanima me dali se ovim novim pravilnikom o kapitalnim ulaganjima vise ne stimulira kupnja poljoprivrednog zemljista u svrhu okrupnjavanja parcela.Naime nisam u novom pravilniku primjetio da se isto stimulira kao sto je to bio slucaj u predhodnom

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.