Poljoprivreda u BiH polako umire

Seljak, elita 21. stoljeća