Cijena odojaka u padu

Drastičan pad cijene mlijeka