Morfologija vinove loze, Stablo

Morfologija vinove loze, korijen