0
    457

    Livade i oranice kupujem u Molvama

    Popularno 

     Ostalo / Posted 1 mjesec ago / viđeno

    Livade i oranice kupujem u Molvama u predjelu Nove, Topolove, i Brzdeljeve . Prednost kompleksi od više rali u bloku. Za Vas vadim Vaš posjedovni list i gruntovni izvadak, plaćam javnog bilježnika i porez, isplata odmah. Upitati 01/2923-068