Usporedivši prosječne cijene pšenice na tržištima EU u listopadu 2010. sa RH, cijene pšenice u RH niže su za 13 %. Prosječna cijena pšenice u zemljama EU iznosila je 199,62 eura po toni.
Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, proizvođačka cijena pšenice u Mađarskoj u 44. tjednu 2010. iznosila je 1,43 kn/kg. Tjedan dana ranije, u 43. tjednu nije bilo značajnijeg pomaka, cijena je iznosila 1,44 kn/kg. U 39. tjednu 2010. 1,41 kn/kg. 35. tjedan 2010. 1,16 kn/kg. U 44. tjednu 2009. godine kilogram pšenice u Mađarskoj tržio se po 0,75 kuna.
Na mađarskoj burzi BSE cijene pšenice početkom listopada 2010. za termin dospijeća u prosincu 2010. iznosile su 1,5 kune po kilogramu. Tijekom listopada cijene uglavnom stagniraju dok je početkom studenoga zabilježen blagi rast. Cijene za daljnje termine ukazuju na rast cijena do žetve 2011. pa nakon toga pad.
Na francuskoj burzi MATIF cijene pšenice za termin dospijeća u studenome 2010. godine tijekom listopada 2010. godine bile su nestabilne. Raspon se kretao od 1,45 kn/kg do 1,63 kn/kg. Kasniji termini dospijeća upućuju na stagnaciju cijena pa pad nakon žetve 2011.
Prosječna cijena brašna (tip 550 glatko) u listopadu nije se puno mijenjala u odnosu na rujan. Cijena je niža za 2 lipe. U odnosu na listopad 2009. cijena brašna u listopadu 2010. viša je za 48 %.
Cijena pšeničnog krmnog brašna također ostaje na istoj razini u odnosu na rujan 2010. U odnosu na proteklu  godinu (listopad 2009 – listopad 2010) cijena krmnog brašna viša je za 45 %.
KUKURUZ
Prosječna cijena kukuruza na tržištu RH pala je za 3 % u listopadu u odnosu na rujan 2010. Prosječna cijena kukuruza u listopadu iznosi 1,16 kn/kg. Usporedivši sa rujnom 2009. cijena je viša za 76 %. Prosječna cijena kukuruza u RH niža je za 17 % u odnosu na prosjek zemalja EU (158,57 € RH – 192,44 € EU) Proizvođačka cijena kukuruza u Mađarskoj u 44. tjednu 2010. prema AKI-ju iznosi 1,16 kuna po kilogramu. U odnosu na 43. tjedan, nije bilo većih promjena, 1,14 kn/kg. U 35. tjednu 2010. kilogram kukuruza tržio se po 1,08 kuna. U 44. tjednu 2009., prije godinu dana, cijena je bila niža, 0,67 kn/kg. Početkom listopada 2010. cijena kukuruza na mađarskoj burzi iznosila je oko 1,2 kn/kg za termin dospijeća u prosincu 2010. Do početka studenoga cijene su zadržale blagu tendenciju rasta do najviše cijene od 1,3 kn/kg. Kasniji termini dospijeća upućuju na blagi rast cijena do žetve u 2011 nakon koje slijedi pad. Na francuskoj burzi MATIF cijena kukuruza iznosila je 1,42 kn/kg početkom listopada za termin dospijeća u siječnju 2011. Početak studenoga bilježi višu cijenu, 1,52 kn/kg. Kasniji termini dospijeća upućuju na stagnaciju cijena te pad nakon žetve 2011. godine.
JEČAM
Cijena stočnog ječma porasle su u listopadu za 13 % u odnosu na rujan i sad iznosi 1,17 kn/kg. U listopadu  2009. cijena stočnog ječma bila je niža za 70 %. U odnosu na prosjek EU, ječam je u RHjeftiniji za 7,3 %. U EU tona stočnog ječma trži se po 172,63 € (što je 4,3 % više nego u rujnu) dok je u RH 142,80 €.
ULJARICE
Na tržištu RH cijena soje porasla je za 1,7 % u listopadu u odnosu na rujan. Prosječna cijena soje u listopadu iznosi 2,31 kn/kg. Prosječna cijena sojine sačme ostala je nepromijenjena u odnosu na rujan, 2,58 kn/kg. U odnosu na listopad 2009. cijena sojine sačme niža je za 5 %. Prosječna cijena zrna suncokreta iznosila je u listopadu 2,62 kn/kg, 2,7 % više nego u rujnu.

Izvor: Tisup


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.