Ekološka proizvodnja

Ekološka je proizvodnja sveobuhvatan sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane. Ujedinjuje najbolju praksu zaštite okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodne standarde koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošača. U Republici Hrvatskoj ekološka proizvodnja se provodi od 2001. godine, bila je financirana iz nacionalnih izvora. Ekološka proizvodnja i dalje se potiče prema pravilima EU uz izmjene uvjeta i obveza za ostvarenje istih.

0
557

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji

Ekološki uzgoj pod nazivom Mjera 11 čini jednu od mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj Mjere 11 je potaknuti nove poljoprivrednike da se uključe u ovaj sustav ekološke proizvodnje, a aktivne poljoprivrednike koji već jesu u sustavu ekološke proizvodnje potaknuti da nastave sa aktivnostima kako bi se povećale površine pod ekološkom proizvodnjom. Želja je umanjiti negativan učinak konvencionalne poljoprivrede na okoliš, kroz očuvanje kvalitete vode, zraka i tla, ali i povećanje plodnosti tla te povećati pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi i dobrobiti životinja.

Korisnici su aktivni poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika koji: su upisani u Upisnik poljoprivrednika imaju sve čestice poljoprivrednog zemljišta upisane u ARKOD sustav,
su upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, imaju stoku upisanu u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke, čija je proizvodnja pod stručnom kontrolom, koriste gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008, Prilog I, koriste sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008, Prilog II,
provode pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008, tijekom prvih osamnaest mjeseci obveznog petogodišnjeg razdoblja završavaju izobrazbu vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru, održavaju čestice poljoprivrednog zemljišta ili prelaze na ekološku poljoprivrednu proizvodnju sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008 o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.
Uz ostvarivanje izravne potpore, poljoprivrednici mogu koristiti dodatno i državnu potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja za Mjeru 11 Ekološki uzgoj.

Potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja za Mjeru 11 – Ekološki uzgoj se može ostvariti kroz dvije podmjere:

a) 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

b) 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode

Interes Republike Hrvatske je povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom te se ovom podmjerom želi potaknuti poljoprivrednike da napuste konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju i nastave proizvoditi na temelju ekoloških praksi i metoda.

Obvezno prijelazno razdoblje prelaska s konvencionalne na ekološku proizvodnju traje dvije godine za oranice, povrće i trajne travnjake i tri godine za višegodišnje nasade uz mogućnost skraćivanja prijelaznog razdoblja u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008.

Potpora se isplaćuje kao naknada za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat posebnih uvjeta koji nadilaze obvezne zakonske zahtjeve i uobičajenu poljoprivrednu praksu te nemogućnost prodaje poljoprivrednih proizvoda sa oznakom „ekološki proizvod“ tijekom prijelaznog razdoblja. U iznos potpore je uračunat i trošak kontrole kontrolnog tijela i certificiranja.

Visina potpore za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP):

Oranice – 347,78 €
Povrće – 576,94 €
Višegodišnji nasadi – 868,18 €
Trajni travnjaci – 309,94 €
Zahtjev za ulazak u sustav potpore moguće je podnijeti zaključno s 2019. godinom. Poljoprivrednik, korisnik podmjere 11.1., podnosi zahtjev Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva na obrascu jedinstvenog zahtjeva kojim traži ulazak u sustav potpore za tekuću godinu na listu A i listu B. U list A unosi podatke za koje kulture traži Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, a u list B prijavljuje površine istih.

Svake godine tijekom prijelaznog razdoblja poljoprivrednik je obvezan zatražiti potporu na jedinstvenom zahtjevu i popuniti liste A i B. Osim spomenutih lista A i B poljoprivrednik je obvezan istodobno predati i obrazac 10.

Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.1.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva poljoprivrednika donosi odluku o ulasku u sustav potpore za Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Poljoprivrednici su obvezni u periodu od pet godina poštivati propisane zahtjeve na osnovu korištenja podmjere 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, provoditi ih na istim parcelama koje su prijavili prve godine prilikom ulaska u sustav potpore. Nije moguće prijaviti samo dio površina, odnosno na istoj ARKOD parceli imati ekološku i konvencionalnu proizvodnju.

Nakon završetka prijelaznog razdoblja, ekološka se proizvodnja mora nastaviti na istim površinama.

11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda

Ovom se podmjerom želi potaknuti poljoprivrednike da nastave proizvoditi na temelju ekoloških praksi i metoda. Korisnici su aktivni poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika koji su upisni u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik poljoprivrednika i koriste zemljište upisano u ARKOD, čija je proizvodnja pod stručnom kontrolom, održavaju je sukladno zakonskim odredbama i mogu uz ostvarivanje izravne potpore koristiti dodatno i državnu potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja za podmjeru 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

Zahtjev za ulazak u sustav potpore moguće je podnijeti zaključno s 2019. godinom.

Poljoprivrednik, korisnik podmjere 11.2., podnosi zahtjev Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva na obrascu jedinstvenog zahtjeva kojim traži ulazak u sustav potpore za Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda na listu A i listu B.

U list A poljoprivrednik unosi podatke za koje kulture traži Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda, a u list B prijavljuje površine istih. Osim spomenutih lista A i B poljoprivrednik je obvezan istodobno predati i obrazac 11.

Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.2.

Potpora se isplaćuje kao naknada za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat pridržavanja posebnih uvjeta koji nadilaze obvezne zakonske zahtjeve i uobičajenu poljoprivrednu praksu. U iznos potpore je uračunat i trošak kontrole kontrolnog tijela i certificiranja.

Visina potpore za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO):

Oranice – 289,82 €
Povrće – 480,78 €
Višegodišnji nasadi – 723,48 €
Trajni travnjaci – 258,28 €
Kod IAKS mjera ruralnog razvoja iznose potpora Mjere 11 – Ekološki uzgoj moguće je kombinirati s pojedinim operacijama Mjere 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene što je razvidno u Tablici 12. Pravilnika – Moguće kombinacije M10 i M11 sa iznosom potpore.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.