U tijeku jedne kalendarske godine poljoprivredno gospodarstvo može gnojiti poljoprivredne površine stajskim gnojem do granične vrijednosti od 170 kg/ha dušika. Primjena stajskog gnoja provodi se na način da se gubici dušika smanje na najmanju moguću mjeru te spriječi isparavanje amonijaka, potrebno ga je jednakomjerno rasporediti po površini i što prije unijeti u tlo.

Skladištenje stajskog gnoja

  • stajski gnoj skladišti se na uređenim gnojištima – spremnicima: platoima za kruti stajski gnoj, gnojišnim jamama, lagunama, jamama za gnojnicu ili u drugim spremnicima
  • spremnici moraju biti vodonepropusni kao ne bi došlo do izlijevanja, ispiranja ili otjecanja stajskog gnoja u okoliš, posebno u podzemne i površinske vode
  • spremnici svojom veličinom moraju zadovoljiti prikupljanje gnoja za šestomjesečno razdoblje za jedno uvjetno grlo
  • ako se gnojidba stajskim gnojem ne može provesti zbog nedovoljno poljoprivrednih površina, višak stajskog gnoja se zbrinjava gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju ugovora, preradom stajskog gnoja u bioplin, kompost, supstrat ili zbrinjavanjem na druge načine

Tablica 1. Sadržaj dušika, fosfora i kalija u stajskim gnojivima i najveća dozvoljena količina u primjeni (prema Pravilniku o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva)

Vrsta 
gnojiva
% N
% P2O5
% K2O
Sadržana količina
 hranjiva (kg/ha)
 MAX 
količina
gnojiva
 (t/ha)
N(MAX)
P2O5
K2O
Goveđi
0.5
0.3
0.5
170
102
170
34
Konjski
0.6
0.3
0.6
170
85
170
28
Ovčji
0.8
0.5
0.8
170
106
170
21
Svinjski
0.6
0.5
0.4
170
142
113
28
Kokošji
1.5
1.3
0.5
170
147
57
11
Brojlerski
3.0
3.0
2.0
170
170
110
5.5
Kompost
 goveđi
2.1
2.2
0.8
170
180
65
8
Gnojovka
 goveđa
0.4
0.2
0.5
170
85
210
42 m3/ha
Gnojovka
 svinjska
0.5
0.4
0.3
170
136
102
34 m3/ha

Prekomjerna primjena dušika kroz gnojidbu uzrokuje njegov gubitak i potencijalno onečišćenje tla, vode i zraka. Ispiranje nitrata iz stajskog gnoja tako ugrožava zdravlje ljudi i životinja, prijetnja je okolišu i gubi se vrijedan izvor dušika koji treba nadomjestiti. Dušik se u kruženju neizbježno gubi, no pravilnim održivim gospodarenjem gubici se mogu svesti na najmanju mjeru. Pravilno zbrinjavanje i čuvanje stajskog gnoja vrlo je važno zbog njegove vrijednosti u održavanju i popravljanju plodnosti tla te za biljnu proizvodnju.

 

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.